Clavichord

 - Biografier


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Biografier >> Broman


Johan Broman (1717?-1772)

"Johan Broman intar en nyckelställning inom svenskt klavikordbygge därigenom, att han blev den förste att tillämpa av Vetenskapsakademien vid 1750-talets mitt förfäktade idéer om mensurer, vilka lagda till Nils Brelins 1739 presenterade innovationer i konstruktionshänseende skapade förutsättningar för det svenska klavikordets unika utveckling.

Broman blev självständig 1756 efter privilegieansökan för hans räkning av Vetenskapsakademien genom Jacob Faggot. Verkstaden var förhållandevis liten med en mycket jämn produktion. Endast en av Bromans gesäller är känd till namnet - Pehr Lindholm, vars arbete åren 1771-1773 i dennes verkstad är värd uppmärksamhet."

(citerat från Eva Helenius-Öberg, Svenskt klavikordbygge 1720-1820, Stockholm 1986, s. 176-177)