Resources

This is where we gather articles and other interesting resources.

Målningen på locket till Johan Bromans klavikord från 1763

Ove Hidemark and Elisabet Stavenow-Hidemark

This article (written in Swedish) with many interesting conclusions and beautiful pictures describes the painting on the inside of the lid to Johan Broman's clavichord from 1763 (The Stockholm Music Museum inv.no. X5488).

>> Download the article (PDF)

Keyboard instrument making in Stockholm in the second half of the 18th century

HansErik Svensson

Joseph Martin Kraus (1756-1792) was born in Germany and came to Sweden in 1778. He was later to become a leading figure in Stockholm musical life during the reign of Gustav III. Kraus was a talented composer of operas, symphonies, chamber music, songs, and keyboard music. This text is about the keyboard instruments made in Stockholm during his lifetime.

>> Download the article (PDF)

>> Kraus on Wikipedia
>> Internationale Joseph Martin Kraus-Gesellschaft (in German)

Hur lät klaveren förr?
Om Musikmuseets dokumentations­inspelningar

How did keyboard instruments sound in the past?
About the documentation recordings for the Stockholm Music Museum

HansErik Svensson

This article (in Swedish) was written in 2005 for Dokumenterat 36 - Bulletin från Statens musikbibliotek. It describes the background to the extensive recordings made by Mikko Korhonen on the playable keyboard instruments in the collection of the museum.

>> Download the article (PDF)

Pehr Lindholms klavikord

Dokumentation och analyser

HansErik Svensson

Genom noggrann analys av bevarde instrument går det att i förvånansvärd utsträckning rekonstruera metoderna som använts i Lindholms verkstad, och som visar på de fördelar som kan vinnas i en hantverkskultur.

Texten är uppbyggd med länkar. Det ger möjlighet till fördjupningar och utvidgningar, som dock inte är nödvändiga för att förstå huvudinnehållet.

Detta är en första version. Tanken är att fler instrument, analyser och kommentarer ska adderas kontinuerligt.

>> Till texten

Spel i medelton

Mikko Korhonen spelar, beskriver och visar hur man kan undvika fallgroparna

Mikko Korhonen talks (in Swedish) and illustrates advantages and problems when playing in quarter-comma meantone.

>> Till starten

Courtesy of

Logotype for Swedish Museum of Performing Arts

Sponsored by

Logotype for Mejsla