Clavichord

 - Biografier


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Biografier >> Rosenau


Gottlieb Rosenau (ca 1720-ca 1790)

"Gottlieb Rosenau var född i Königsberg, där han erhöll sin första utbildning hos fadern, som var snickare eller instrumentmakare. Till Sverige kom han på gesällresor. 1749 kan han beläggas som gesäll hos Specken, till vilken han dock bör ha kommit avsevärt mycket tidigare. I sin privilegieansökan från år 1756 uppger han sig ha förestått Speckens verkstad "på 12te året", vilket väl överensstämmer med en uppgift från år 1755, att denne skulle vara "70 år rörd af slag och ofärdig i 10 års tid". Således bör den möjligheten beaktas, att instrument byggda efter ca 1745 kan ha tillverkats av Rosenau, även om signeringen säger Specken. Ett dylikt antagande styrks av pikturjämförelser mellan handskrivna påskrifter på vissa Specken-signerade klavikord och sådana på instrument, som entydigt är av Rosenaustillverkning. Tydligt utsägs detta förhållande i etiketterna från 1756-1759, då Specken var i kompanjonskap med sin gesäll: "Förferdigat hos Specken af Gottlieb Rosenau." Sistnämnda år 1759 övertog Rosenau verkstaden helt. Speckens och Rosenaus produktion bör därför naturligen betraktas såsom en enhet, stammande från en och samma verkstad."

(citerat från Eva Helenius-Öberg, Svenskt klavikordbygge 1720-1820, Stockholm 1986, s. 167-168)