Clavichord

 - Biografier


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Biografier >> Specken


Philip Jacob Specken (1680/90-1762)

"Specken var född och uppvuxen i Tyskland - sannolikt i Dresden eller dess närhet - och hade där fått sin grundläggande instrumentmakarskolning, bl.a. hos Gottfried Silbermann. Han torde ha kommit till Sverige på gesällresor och kan beläggas här för första gången 1730 såsom arbetande hos snickarmäster Gustaf Berg i Stockholm. 1733-1736 återfinns han som gesäll hos klavermakaren Johan Petter Roos' änka, vars verkstad han sannolikt övertog."

(citerat från Eva Helenius-Öberg, Svenskt klavikordbygge 1720-1820, Stockholm 1986, s. 166)