Clavichord

 - Signeringar


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Signeringar


Bilderna visar signeringar på klavikord och hammarklaver från Pehr Lidholms och Lindholm & Söderströms verkstad. Enbart inventarienummer betyder att instrumentet finns på Musik- och teatermuseet, Stockholm.

Efter förteckningen visas de olika varianter av etiketter som använts med årtal för första och sista kända belägg.

 


M2512 (hammarklaver)


X4005 (hammarklaver)


N80537 (hammarklaver)


N86627 (hammarklaver)


M3454 (hammarklaver)


N57352 (hammarklaver)


X5449 (hammarklaver)


N53988


Axel Unnerbäck (hammarklaver)


M28


Dan Johansson


M3013 (hammarklaver)


Per-Olof Liss-Larsson (=L1791)


Hugo Berch (=B1791)


X5622


X5742


N36952 (hammarklaver)


Trelleborgs museum (hammarklaver)


HansErik Svensson (=S1795)


Inger Grudin (=G1799)


Österbottens museum, Vasa, Finland


Örebro läns museum ÖLM 23610


X5823


M3440


X5779


N191234


M756


SMF52


X4003


X5536

 

 

Etikettvarianter

1778-1780

M2512

178_?

Alingsås museum AM508

1782-1784

M3454

1784-1799

Axel Unnerbäck

1801-1808

N191234

1785-1798

M28

1800

Örebro läns museum ÖLM 23610

1811-1813

X4003