Clavichord

 - Strängnummer


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Strängnummer


Strängtjocklekar anges med strängnummer, skrivna vid stämnaglarna. De spunna strängarna längst ner i basen har inga strängnummer.

Den kronologiska ordningen visar att gränserna med tiden förskjuts uppåt, dvs besträngningen blir något grövre. Fyrfotssträngarnas antal reduceras också, från d som högsta ton till A.

Strängnummerserien visar relationer mellan strängtjocklekar snarare än absoluta mått. Mätningar av bevarade originalsträngar ger möjlighet till tolkningar som kan antas ligga inom för tiden rimliga gränser.

8'

Tonnamnen i tabellen anger den lägsta tonen som har kolumnens strängnummer. Första kolumnens L står för Pehr Lindholm, L&S för Lindholm & Söderström och årtalet för tillverkningsåret.

     
4/0
3/0
2/0
0
1
2
3
4
5
6
7
1 L 178? Alingsås museum
 
 
C#
D#
F#
A
c#
f
d#1
d#2
d#3
2 L 1782 Helsingborgs museum.1
 
 
C#
D#
F#
A
c#
f
a#
d2
d#3
3 L 1785 N53988
 
 
C#
D#
F#
A#
c#
g#
f#1
d#2
d#3
4 L 1787 M28
 
 
C#
D#
F#
A#
c#
g#
f#1
e2
d#3
5 L 1791 L1791
 
C#
D?
F#
A#
c#
f
g#
f#1
f#2
d#3
6 L 1791 B1791
 
H1
C#
D#
F#
A#
c#
g#
f#1
f#2
d#3
7 L 1793 X5622
 
H1
C#
D#
F#
A#
d#
g#
f#1
f#2
d#3
8 L 1793 X5742
 
H1
C#
D#
F#
A#
d#
g#
f#1
f#2
d#3
9 L 1795 Kristina Selander
 
H1
?
?
?
A#
d#
g#
f#1
f#2
d#3
10 L 1795 S1795
 
?
?
?
?
?
d#
g#
f#1
f#2
d#3
11 L 1798 Kristianstads museum 1
A#1
H1
D
F
G
A#
d#
g#
f#1
f2
d#3
12 L 1799 G1799
H1
C#
D#
F
G
A#
d#
g#
f#1
f2
d#3
13 L&S 1801 X5823
H1
C#
D#
F
G
A#
d#
g#
f#1
f2
d#3
14 L&S 1803 M3440
A#1
H1
D
F
G
A#
d#
g#
f#1
f2
d#3
15 L&S 1804 Akademiska kapellet 2
 
C#
D#
F
G#
c
d#
g#
f#1
g#2
f#3
16 L&S 1805 X5779
A#1
H1
D
F
G#
c
d#
g#
f#1
g#2
f#3
17 L&S 1806 Köpings museum 1
H1
C#
D#
F
G#
c
d#
g#
f#1
g#2
f#3
18 L&S 1807 Västergötlands museum 1
A#1
H1
D#
F
G#
c
d#
g#
f#1
g#2
f#3
19 L&S 1807 N191234
H1
C#
D#
F
G#
c
d#
g#
f#1
g#2
f#3
20 L&S 1808 SMF52
H1?
C#?
D#
F
G#
c
d#
g#
f#1
g#2
f#3
21 L&S 1808 M756
H1
C#
D#
F
G#
c
d#
g#
f#1
g#2
f#3
22 L&S 1808 Davidsson 3
H1
C#
D#
F
G#
c
d#
g#
f#1
g#2
f#3
23 L&S 1811 X4003
H1
C#
D#
F
G#
c
d#
g#
g#1
g#2
f#3
24 L&S 1813 X5536
A#1
H1
D?
F
G#
c
d#
g#
g#1
g#2
g#3

4'

Tonnamnen i tabellen anger den lägsta tonen som har kolumnens strängnummer.

     
3/0
2/0
0
1
2
3
4
5
6
7
1 L 178? Alingsås museum
 
F1?
G1?
A1
H1
C#
D#
G
H-d
 
3 L 1785 N53988
 
F1
G1
A1?
H1
C#
D#
G
H-d
 
4 L 1787 M28
 
F1
G1
A1
H1
C#
D#
G
H-d
 
5 L 1791 L1791
 
F1
G1
A1
H1
C#
D#
G
H-d
 
6 L 1791 B1791
 
F1
G1
A1
H1
C#
D#
G
A#
c#-d
7 L 1793 X5622
 
F1
G1
A1
H1
C#?
D
F
G#-c
 
8 L 1793 X5742
C1
D#1
F#1
A1
H1
C#
D#
F#
A#-c
 
9 L 1795 Kristina Selander
 
F1?
F#1
G1?
H1
C#
D#
F#
A#-c
 
10 L 1795 S1795
C1
?
F#1
A1
H1
C#
D#
F#
A#-c
 
11 L 1798 Kristianstads.museum 1
C1
D#1
F#1
?
H1
C#
D#
F#
A-c
 
12 L 1799 G1799
 
F1
G1
A1
H1
C#
D#
F#
A-c
 
13 L&S 1801 X5823
 
F1
G1
A1
H1
C#
D#
F#
A-c
 
14 L&S 1803 M3440
C1
D#1
F#1
A1
H1
C#
D#
F#
A.c
 
16 L&S 1805 X5779
C1
D#1
F#1
A1
H1
C#
D#
F#
G#-A
 
17 L&S 1806 Köpngs museum 1
 
F1
G1
A1
H1
C#
D#
F
G-A
 
18 L&S 1807 Västergötlands museum 1
C1
D#1
F#1
A1
H1
C#
D#
F
G#-A
 
10 L&S 1807 N191234
 
F1
G1
A1
H1
C#
D#
F
G#-A
 
20 L&S 1808 SMF52
 
F1
G1
A1
H1
C#
D#
F
G#-A
 
21 L&S 1808 M756
 
F1
G1
A1
H1
C#
D#
F
G#-A
 
22 L&S 1808 Davidsson 3
 
F1
G1
A1
H1
C#
D#
F
G#-A
 
23 L&S 1811 X4003
 
F1
G#1
A1
H1
C#
D#
F
G-A
 
24 L&S 1813 X5536
C1?
D#1
F#1
A1
H1
C#
D#
F
G-A
 

_______________________________________________________________________

1 Jenny Nex & Lance Whitehead, 'Three Eighteenth-Century Schools of Clavichord Building', Magnano Proceedings V, (2002), pp.234, 236

2 Benjamin Vogel, Historic Keyboard Instruments of the Academic Orchestra in Lund', The Galpin Society Journal LI, (1998), p. 165

3 Joel Speerstra, ‘Documenting a Clavichord by Lindholm and Söderström and a Brief History of Swedish Measurements’, Magnano Proceedings IV, (2000), p. 171.