Spel i medelton

Mikko Korhonen spelar, beskriver och visar hur man kan undvika fallgroparna

Introduktion

Medelton var länge det vanligaste sättet att stämma klaverinstrument. Fördelen med stämningen är att åtta av skalans tolv stora terser klingar helt rent och utan svävningar. De övriga fyra, som egentligen är förminskade kvarter, får då undvikas eller användas med stor försiktighet.

Mikko demonstrerar här medeltonsstämningen och visar på några olika sätt att dölja problemen. För bättre översikt har demonstrationen delats upp i nio avsnitt.

Instrumentet som används är en italiensk cembalo byggd 1998 av HansErik Svensson .
Inspelningen är gjord i mars 2000.

 • Goda och dåliga terser
  Svävningsfria terser:
  C-E, F-A, G.H, A-C#, D-F#, E-G#
  Förminskade kvarter:
  C#-F, F#-Bb, H-Eb, G#-C
  Starta

 • Ackordvandring
  G#/Ab:
  G# kan inte använas som Ab i f-mollackord, men väl som septima i Bb7-ackord.
  Ab kan ersättas av A.
  D#/Eb:
  Kadens till E vill ha D# som ledton. Några möjliga lösningar:
  1. D# kan ersättas av D som septima i E7-ackord följt av plagal kadens med subdominant
  2. 1600-talskadens med kort och snabb ledton utan kvarliggande baston
  3. ledtonen utelämnad
  4. ledtonen i basen
  5. maskerande drill i tenoren
  Starta

 • Vandring bland goda och dåliga ackord
  Njut av goda treklanger, undvik samtidighet vid dåliga
  Starta

 • Kromatik
  C# (inte Db), Eb (inte D#), F# (inte Gb), G# (inte Ab) Bb (inte A#)
  Liten och stor halvton
  Starta

 • Harmonisering av kromatiska skaltoner neråt
  Starta

 • Harmonisering av kromatiska skaltoner uppåt
  Starta

 • Kromatik i praktiken
  Gärna smärtsamma septimor och nonor
  Starta

 • Det är en ros utsprungen
  F-dur med bara goda ackord
  F#-dur med bara dåliga ackord
  Starta

 • Kvintbas
  Basstämman kan göras mäktigare med tillagda rena kvinter
  Starta
 • Mer medeltonsspelande, även i "omöjliga" tonarter, finns i den tonartskatalog där Mikko spelar på ett litet, bundet klavikord.
  Tonartskatalogen, som består av 26 stycken, kan laddas hem som en zip-fil

Courtesy of

Logotype for Swedish Museum of Performing Arts

Sponsored by

Logotype for Mejsla